ชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล หลังจากไม่มีพ่อค้าเปิดรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวนาปี

  
     ชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล หลังจากไม่มีพ่อค้าเปิดรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวนาปี ส่วนที่รับซื้อก็ราคาถูกมาก โดยขอให้เปิดรับซื้อเสรี
ตัวแทนเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายสมาน ทัดเที่ยงและนายจำรัส ลุมมา เข้ายื่นหนังสือที่พรรคประชาธิปัตย์สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้ติดตามแก้ปัญหา หลังจากพบว่าขณะนี้ผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดเชียงใหม่ไม่เปิดรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวนาปี และในรายที่รับซื้อก็รับซื้อในราคาลิตรละ 8.50 บาท หรือตันละ 8,500 บาท เท่านั้น ขณะที่ราคาที่รัฐบาลประกาศไว้ที่ตันละ 16,000 บาท โดยได้เรียกร้อง 6 ข้อหลักคือ ขอให้รีบแจ้งให้รัฐบาลทราบโดยด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการรับซื้อข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมโดยด่วน อีกทั้งขอให้เปิดการรับซื้อข้าวเปลือกโดยเสรี ให้อนุญาตให้โรงสีนอกพื้นที่มารับซื้อได้ด้วยโดยเฉพาะโรงสีศิริภิญโญ จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ภาครัฐให้การสนับสนุนเงินยืนดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการโรงสี ให้ซื้อตามนโยบายรัฐที่ออกมาอย่างชัดเจน วัดความชื้นด้วยเครื่องวัดความชื้น และหัวข้าวเปลือกของเกษตรกรตามที่รัฐกำหนดในความชื้น 16-30% และให้รัฐบาลออกนโยบายทำข้าวเหนียวกล้องเพิ่ม
ในการนี้นายวัลลภ ชัยศรี ที่ปรึกษาส่วนตัวพลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นตัวแทนรับเรื่องดังกล่าวและรับที่จะนำเสนอ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เพื่อประสานรัฐบาลให้การช่วยเหลือต่อไป
 
1 ธันวาคม 2553 , 16:22 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่