เอไอเอส จัดทำห้องสานรักอุ่นใจ มอบให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  
     เอไอเอส จัดทำห้องสานรักอุ่นใจ มอบให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายดุลยเดช ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือเอไอเอส.เป็นตัวแทนในการส่งมอบห้องสานรักอุ่นใจ พร้อมสื่อการเรียนการสอน วัสดุบำบัด เพื่อใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาการทักษะแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ซึ่ง เอไอเอส.ได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อคืนกำไรแก่สังคม น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 โดยการจัดทำห้องสานรักอุ่นใจนี้ พนักงานเอไอเอส.อาสา ได้ร่วมกับนักเรียนและนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำขึ้นเพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมตามหลักธรรมชาติบำบัด ทั้งเรื่องสี การตกแต่ง และวัสดุการเรียนการสอนเพื่อสร้างจินตนาการและพัฒนาการต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้พัฒนาทักษะและเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ปัจจุบันเอไอเอส.ได้จัดทำห้องอุ่นใจสานรักเพื่อน้องรวม 3 แห่ง คือ ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ,ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครสวรรค์และมอบสื่อการเรียนการสอนพร้อมวัสดุบำบัดให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน และกำลังดำเนินการจัดทำห้องสานรักอุ่นใจให้โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
 
2 ธันวาคม 2553 , 18:58 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่