หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง

  
     หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา อย่างหลากหลายทั่วทั้งเมือง
หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา P.R.C.ร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ โรงเรียนปริ๊นซ์รอแยลวิทยาลัย ขณะที่โรงพยาบาลสวนปรุง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณบุคคลากรและผู้ป่วยของโรงพยาบาลร่วมร้องบรรเลงเพลงของพ่อ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลสวนปรุง ส่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดงานคนสวนดอกตามรอยพระยุคลบาท โดยจัดพิธีถวายพระพร ฟังธรรมวันพ่อ และนิทรรศการตามรอยพระราชดำริ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ส่วนงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปวงชนชาวไทยใจคุณธรรม บริจาคโลหิตถวายองค์จักรีภูมิพล 83 พรรษา 5 ธันวาคม ณ ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หลังจากนั้นหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณท่าน้ำปิง บ้านท่ามะขาม หมู่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยในเย็นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงานรวมพลังคนรักพ่อ มอบของขวัญให้พ่อฟรี และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยในวันที่ 5 ธันวาคมนี้จะเปิดให้พ่อเข้าเที่ยวฟรี และในช่วงค่ำผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นประธานในพิธี ธ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกศาสนิกไทย ณ พุทธสถานเชียงใหม่
 
3 ธันวาคม 2553 , 14:11 น. , อ่าน 1155  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่