กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมใจกันจัดงานสุดยอดของดี 4 จังหวัด 7-13 ธันวาคม 2553 นี้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมใจร่วมกันจัดงานสุดยอดของดี 4 จังหวัด 7-13 ธันวาคม 2553 นี้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุก โดยคาดหวังว่าจะส่งผลให้เกิดกระแสเศรษฐกิจหมุนเวียนเชื่อมโยงต่อกัน
ตัวแทนจาก 4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดลำพูน ร่วมกันแถลงความพร้อมและกิจกรรมการจัดงาน สุดยอดของดี 4 จังหวัด ณ สโมสรยิมคานา จ.เชียงใหม่ ซึ่งงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณถนนนาวาคชสาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้ง 4 จังหวัด ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่
กิจกรรมสำคัญภายในงานเป็นการแสดงสินค้าและการส่งเสริมการขายในลักษณะลด แลก แจก แถม ให้กับผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือบริการตลอดระยะเวลาของการจัดงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกรูปแบบที่จะมีการติดตามประเมินผลเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ปรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในอนาคต ซึ่งการจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่อกระแสเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในกลุ่มไม่ให้เกิดการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
นอกจากนั้น จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัด เช่น ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน ภาพวาดบนผ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผลิตภัณฑ์จากไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ้าทอยกดอก เค้กลำไย ภาพศิลป์ปิดทอง และเครื่องประดับหัตถกรรม ของจังหวัดลำพูน ถ้วยตราไก่ ข้าวแต๋นหน้าน้ำตาล ตุ๊กตาแขวนนารีผล และตัวต่อ 7 ชิ้นอัจฉริยะ ของจังหวัดลำปาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตะไคร้ภูเขาเพื่อสุขภาพและความงาม ขนมงาเมิงไต งาโหย่วน้ำผึ้ง และผ้าเครื่องแต่งกายกะเหรี่ยง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาทางวิชาการ การสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ การออกร้านจำหน่ายอาหาร และภาคบันเทิงมีการแสดงบนเวทีตลอดระยะเวลา 7 วันของการจัดงาน
 
3 ธันวาคม 2553 , 22:34 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่