ประชาชนนับพันคนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปั่นจักรยานเพื่อฟ้าใสไร้มลพิษ

  
     ประชาชนนับพันคนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปั่นจักรยานเพื่อฟ้าใสไร้มลพิษ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนร่วมแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานรณรงค์เพื่อฟ้าใสไร้มลพิษกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีประชาชนและองค์กรต่าง ๆ นำนักปั่นจักรยานเข้าร่วมขบวนดังกล่าวนับพันคน กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ให้หันมาร่วมกันลดการก่อมลพิษหมอกควัน ทั้งการเผาในที่โล่ง การประหยัดพลังงานด้วยการหันมาใช้จักรยานแทน และลดการใช้เครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดควัน แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ขบวนนักปั่นจักรยานของเชียงใหม่ นำด้วยขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง อันเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ หลังจากนั้นขบวนนักปั่นจักรยานนำโดยนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้ปั่นจักรยานไปรอบคูเมือง สิ้นสุดที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก่อนที่จะปั่นต่อไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้มีการปั่นจักรยานชมสวนได้แล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมพลังของมวลชนหลากหลายสาขาในเชียงใหม่เพื่อแสดงให้รู้ว่าทุกคนพร้อมเป็นพลังทำให้เชียงใหม่อากาศดี
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำประชาชนลงนามแสดงเจตจำนงลดหมอกควันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บอร์ดแสดงเจตจำนง พร้อมได้ทำพิธีส่งมอบธงฟ้าใสไร้มลพิษให้แก่นักปั่นจักรยานตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะไปจัดอีกครั้งในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ณ จังหวัดลำปาง หลังจากนั้นจะดำเนินการในจังหวัดลำพูนและแม่ฮ่องสอนด้วย
 
4 ธันวาคม 2553 , 11:52 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่