เป็นประธานในพิธีเททอง หล่อพระพุทธภูมิพลมหาราช ร่วมฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี และ 635 ปีวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

  
     สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 60 ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธรูปดังกล่าวชื่อพระภูมิพลมหาราชเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร 3 องค์ ขนาดสูง 2 เมตร จัดสร้างโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี และในโอกาสที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารมีอายุครบ 635 ปี โดยพระพุทธรูป 1 องค์ จะประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะที่วัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังจากนั้นจะอัญเชิญอีก 1 องค์ไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุสบฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ส่วนอีกองค์จะอัญเชิญไปไว้ที่วัดอินทขิล กลางเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่