เทศบาลนครเชียงใหม่ประชุมหาแนวทางไขปัญหาย่านไนท์บาร์ซ่า จังหวัดเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ประชุมหาแนวทางไขปัญหาย่านไนท์บาร์ซ่า จังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดทัศนอุจาดจากรถเข็นกว่า 800 คันจนกลายสภาพเป็นสลัมในขณะนี้
เทศบาลนครเชียงใหม่จัดประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาย่านไนท์บาร์ซ่า ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายณัฐธ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาย่านไนท์บาร์ซ่าและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้การกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแหล่งการค้าย่านไนท์บาร์ซ่า ให้เป็นแหล่งการค้าและการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้หลังจากได้นำสายไฟฟ้าลงดินถนนช้างคลานย่านไนท์บาร์ซ่ายังคงมีทัศนอุจาดจากรถเข็นของผู้ประกอบการ 885 ราย ที่อยู่ในสภาพไร้ระเบียบ มีการจอดทิ้งไว้ในเวลากลางวัน การนำกลับไปเก็บก็ส่งเสียงดัง กีดขวางการจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เวลากลางคืนก็มีทั้งผ้าใบและพลาสติกคลุมจนคล้ายสลัม ส่งผลให้การค้าย่านดังกล่าวซบเซา และนักท่องเที่ยวหันไปเที่ยวถนนคนเดินแทน เนื่องจากมีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่า ขณะที่สินค้าย่านไนท์บาร์ซ่าก็ไม่ใช่ของพื้นเมืองทั้งหมด ต่างจากเดิม การขายของแพง ความไม่มีจิตบริการของพ่อค้าแม่ค้าบางราย ส่งผลให้ไนท์บาร์ซ่าขาดเสน่ห์ไปในที่สุด การประชุมดังกล่าวเพื่อหาแนวทางร่วมกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขคืนเสน่ห์ให้ไนท์บาร์ซ่า กลับมาเป็นจุดขายของเชียงใหม่ดังเดิม
ผู้ร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย เช่น ขอให้ยกเลิกล้อเข็นทั้งหมดและปรับปรุงโต๊ะขายแบบใหม่ ให้จัดระเบียบย่านไนท์บาร์ซ่าให้ทั้งหมด ให้หาที่ใหม่ให้ผู้ประกอบการย่านไนท์บาร์ซ่า เช่น ใช้ถนนบางสายที่รถสัญจรน้อย ให้นำตัวอย่างของย่านการค้าของจีน พม่าและเวียดนามและประเทศอื่นๆ ที่จัดในลักษณะนี้มาเป็นตัวอย่าง เป็นต้น
 
9 ธันวาคม 2553 , 17:14 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่