พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

  
     ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่จัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2553 ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์ ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยได้จัดงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริมไปพร้อมกันด้วย มีขบวนสักการะอันยิ่งใหญ่ ขบวนช้าง ขบวนเครื่องสักการะ ขบวนช่างฟ้อน ผู้ร่วมขบวนแต่งกายแบบล้านนา การแสดงดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป์ ละคร การประกวดฟ้อนเล็บ ประกวดกลองสะบัดไชย การละเล่นพื้นเมืองล้านนา สาธิตการทำตุง โคม จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ในบรรยากาศกาดหมั้ว และนิทรรศการเรื่องพระตำหนักดาราภิรมย์ในความทรงจำ ณ อาคารรัศมีทัศนา เปิดให้ประชาชนเข้าชมระยะเวลา 3 เดือน
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 ทรงเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชจักรีวงศ์กับดินแดนล้านนา ซึ่งทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ยังประโยชน์แก่ราชอาณาจักรสยามและหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นอย่างยิ่ง หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต 5 ปี พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ทรงย้ายกลับมาประทับที่พระตำหนักดาราภิรมย์ นครเชียงใหม่ ทรงใช้ตำหนักหลังนี้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการ ทั้งด้านการเกษตรและศิลปวัฒนธรรม ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา ทรงฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมล้านนา ทรงสร้างสวนทดลองเกษตรชื่อสวนเจ้าสบาย ทรงทดลองปลูกกุหลาบพันธุ์ใหม่และทรงตั้งชื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ว่า จุฬาลงกรณ์ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2476
 
9 ธันวาคม 2553 , 17:14 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่