รายงานพิเศษ แก้ปัญหาเสื่อมโทรมของไนท์บาร์ซ่า

  
     รายงานพิเศษ : ก้าวแรกของการเริ่มต้น แก้ปัญหาเสื่อมโทรมของย่านการค้าไนท์บาร์ซ่า จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวอันดับสองของโลก
ย่านการค้าไนท์บาร์ซ่าในอดีต เป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างรู้จักและเลื่องชื่อไปไกล ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยคนไหนไม่รู้จัก ชนิดที่ว่าการจัดโปรแกรมทัวร์ต้องลงเที่ยวไนท์บาร์ซ่าหนึ่งวัน ไนท์บาร์ซ่าโด่งดัง จนมีหลายจังหวัดไปจัดไนท์บาร์ซ่าหรือตลาดนัดกลางคืนเลียนแบบ แต่ไนท์บาร์ซ่าของเชียงใหม่กำลังเสื่อมความนิยม จากการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ประกอบการย่านไนท์บาร์ซ่าเอง พบว่าสิ่งที่ทำให้ไนท์บาร์ซ่าเสื่อมเสน่ห์คือรถเข็นที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม แถมมุงด้วยพลาสติก จอดรกระเกะระกะทั้งกลางวันและกลางคืน จักรยานรับจ้างที่นำรถเข็นไปเก็บก็ไม่รักษากฎจราจร ส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยว เมื่อนำมาวางต่อ ๆ กันในช่วงกลางคืน เกิดทัศนอุจาด เหมือนสลัม หรือแหล่งเสื่อมโทรม กลายเป็นปัญหาของเมืองท่องเที่ยวอันดับสองของโลกอย่างเชียงใหม่ ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่ระดมความคิดจากตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อพลิกฟื้นคืนไนท์บาร์ซ่าให้เชียงใหม่ นายณัฐธ์ชูเดช วิริยะดิลก รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ลำพังเทศบาลนครเชียงใหม่คงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการเป็นกำลังส่งช่วยแก้ปัญหารถเข็นจากผู้ประกอบการ 885 รายนี้
ขณะที่นายนพดล อานนทวิลาศ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ กล่าวว่า ในอดีตนักท่องเที่ยวชาวจีนจะกำหนดให้มีวันที่ต้องเดินไนท์บาร์ซ่าหนึ่งวัน แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแผนการเดินทาง เมื่อมีทางเลือกใหม่คือถนนคนเดิน ขณะที่ไนท์บาร์ซ่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ผู้ประกอบการควรหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมแก้ปัญหา เพราะสิ่งที่สะท้อนกลับมานอกจากจะส่งผลดีต่อเชียงใหม่แล้ว ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเอง หากทำให้สะอาดตา น่าเดินเที่ยว นักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นในที่สุด
ขณะที่นางสาวปุณยภรณ์ ประดับสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่กล่าวว่า ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเคยได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ถึงเรื่องการโก่งราคาขายของพ่อค้าบางคนย่านไนท์บาร์ซ่า รวมทั้งสินค้าที่นำมาขายบางรายก็ไม่ใช่ของพื้นเมือง จึงทำให้ไนท์บาร์ซ่าถูกลดความนิยมลง
ด้านนายธงชัย อมฤติธรรม กรรมการสาขาเกษตรและอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ไนท์บาร์ซ่าปัจจุบันไม่เหมือนอดีต อยากให้ไม่มีรถเข็นดังกล่าว และหาทางออกร่วมกันกับผู้ประกอบการ ออกระเบียบใหม่ จากเดิมที่เคยเว้นให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันพิเศษตั้งแต่ปี 2540 ความหย่อนยานในการควบคุม ประกอบกับความเคยชินของผู้ประกอบการ ส่งผลให้รถเข็นดังกล่าวกลายเป็นมะเร็งร้ายของภาพพจน์แหล่งท่องเที่ยวดังของเชียงใหม่
นี่เป็นเพียงก้าวแรกของการแก้ปัญหาที่สะสมมานานหลายสิบปีของย่านการค้าไนท์บาร์ซ่า ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นำสายไฟฟ้าลงดิน ในถนนท่าแพและถนนช้างคลานเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่ แต่ปัญหาที่ตามมาคือการดำเนินการกับรถเข็นเหล่านี้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานในการแก้ปัญหา
 
10 ธันวาคม 2553 , 11:54 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่