เชียงใหม่จัดรณรงค์พร้อมเสวนา เยาวชนไทย ปลอดภัยเอดส์ ตามแนวทาง คิด กันไว้ เอชไอวี ป้องกันได้

  
     คณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดการรณรงค์พร้อมเสวนาหัวข้อ เยาวชนไทย ปลอดภัยเอดส์ ตามแนวทาง คิด กันไว้ เอชไอวี ป้องกันได้
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกันเอดส์แนวใหม่ โดยการเน้นที่เยาวชนสอนเยาวชน ภายใต้คำขวัญ คิด...กันไว้ เอชไอวี ป้องกันได้ ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยง และให้สามารถสื่อสารต่อกันถึงการป้องกันเอดส์ ในลักษณะเป็นทั้งนักเรียนและครูสอนเพื่อน ด้วยการสื่อสารแนวใหม่ Safe Sex Teacher พร้อมรณรงค์ในการป้องกันโดยชวนกันไม่ให้รีบมีเพศสัมพันธ์ หรือหากจะมีก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันทั้งการติดโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้นับเป็นการสร้างสรรค์การสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนโดยใช้กลุ่มเยาวชน รวมทั้งการนำเยาวชนที่เป็นคนดังทั้งนักร้อง นักแสดง แกนนำนักศึกษา ตัวแทนความหลากหลายทางเพศและเยาวชนในชุมชน ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ดี เชื่อว่ากลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะสามารถดูแลตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเป็นพลังขับเคลื่อนในการรณรงค์เพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่อย่างได้ผล
สำหรับเยาวชนหรือผู้สนใจสามารถร่วมติดต่อสื่อสารสองทางกับกลุ่มได้ทาง Facebook ชื่อ คิด กันไว้ และทางเว็บไซต์ www.ponggundai.com นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องเอดส์ สามารถติดต่อ Call Center 0-2372-2222 ในช่วงเวลา 10.00-22.00 รวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งยังมีถุงยางอนามัยบริการฟรีอีกด้วย
 
13 ธันวาคม 2553 , 17:52 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่