13 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประสบภัยพิบัติหนาว ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งเร่งสำรวจการรับอุปกรณ์กันหนาว แทน

  
     อากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ล่าสุด 13 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประสบภัยพิบัติหนาว ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งเร่งสำรวจการแจกอุปกรณ์กันหนาว หลังมีกระแสข่าวการรับแทน
อากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องล่าสุด 13 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว ประกอบด้วย อำเภอแม่วาง จอมทอง ดอยเต่า ฮอด แม่แจ่ม ฝาง แม่อาย ไชยปราการ อมก๋อย เวียงแหง เชียงดาว กัลยาณิวัฒนา ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอขอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามให้อำเภอดอยสะเก็ด เป็นอำเภอที่ 13 ในการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว ทั้งนี้หากอำเภอเมืองมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15.9 องศาเซลเซียส ก็จะประกาศให้ทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมความช่วยเหลือไปยังประชาชนผู้ประสบภัย ขณะเดียวกันได้สั่งให้เร่งสำรวจปัญหาการรับอุปกรณ์กันหนาวแทน การรับของที่ไม่ได้มาตรฐานไปพร้อม ๆ กันด้วย
ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิต่าง ๆ และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ลงพื้นที่ทยอยแจกอุปกรณ์กันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 92,000 ชิ้น
 
14 ธันวาคม 2553 , 15:47 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่