สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ. 3 มอบสิ่งของแก่ทหารที่ปฏิบัติราชการสนามที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

  
     คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจสำหรับทหารที่ปฏิบัติราชการสนามพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
นางบุณยพร ว่องไว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางมามอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของทหารที่ปฏิบัติราชการสนาม ที่กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพันเอกฉลองชัย ชัยยะคำ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นำคณะข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ซึ่งประกอบด้วยผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ ชุดอาบน้ำ อาหารกึ่งสำเร็จรูปและยารักษาโรค ทั้งนี้ กองกำลังผาเมืองจะได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบเหล่านี้ ส่งไปยังกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนให้ทั่วถึงต่อไป
หลังจากนั้น คณะของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหาราบที่ 7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
15 ธันวาคม 2553 , 11:31 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่