นักวิชาการจาก 6 ประเทศ ร่วมสัมมนาวิชาการวนเกษตรนานาชาติครั้งที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  
     ตัวแทนนักวิชาการจาก 6 ประเทศ ร่วมสัมมนาวิชาการวนเกษตรนานาชาติครั้งที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านวนเกษตรในภูมิภาค
นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และ ศ.ดร.วิลฟรีโด เอ็ม คาแรนแดง ประธานองค์กร SEANAFE ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการวนเกษตรนานาชาติครั้งที่ 2 ที่ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทน 6 ประเทศประกอบด้วยไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ร่วมประชุมเกี่ยวกับวนเกษตร หรือระบบการใช้ดินที่ผสมผสานระหว่างพืชเกษตร ป่าไม้ สัตว์เลี้ยง รวมไว้ในพื้นที่หน่วยเดียวกัน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการเกษตรป่าไม้ การประชุมดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ในภาพรวมอย่างมากในการร่วมแก้ปัญหาด้านวนเกษตร ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน อันส่งผลต่อปัญหาความยากจน การอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม โดยมีงานวิจัยที่น่าสนใจเช่น การวิจัยระบบวนเกษตรในภาคใต้และภาคเหนือของไทย และยังจะได้แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการประเทศต่าง ๆที่เข้าร่วมประชุม
นอกจากร่วมสัมมนาจะได้นำเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว ยังจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานภาคสนาม ณ ฟาร์มวนเกษตร อำเภอเชียงดาว และศึกษาพื้นที่การทำวนเกษตร การปลูกชาและกาแฟ ฟาร์มวนเกษตรสวนญาดา และศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งอีกด้วย
 
15 ธันวาคม 2553 , 11:32 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ศราวุธ สวท.เชียงใหม่