กลุ่มผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงชุมนุมขับไล่ผู้บริหารสหกรณ์นครลานนาเดินรถ ระบุไม่มีความโปร่งใสในการบริหารงาน

  
     ผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงประมาณ 30 คัน ใช้ชื่อกลุ่มพิทักษ์กู้อิสรภาพสี่ล้อแดง นำโดยนายอุได สีแสง อดีตประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ ชุมนุมกันที่บริเวณด้านหน้าสหกรณ์นครลานนาเดินรถ ถนนทิพยเนตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำรถติดตั้งเครื่องขยายเสียงกล่าวโจมตี นายสิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถคนปัจจุบัน และผู้บริหารทั้งหมดว่า เข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบธรรม โดยนายอุไดกล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2542 ตนได้ถูกกลุ่มผู้บริหารสหกรณ์ชุดปัจจุบันกลั่นแกล้งให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม อีกทั้งกรณีที่ทางกลุ่มได้เข้าร่วมระบบขนส่งมวลชนกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และไม่ได้รับเงินอุดหนุนวันละ 100 บาทต่อคันต่อวันมาเป็นเวลา 6 วันแล้ว เมื่อทวงถามก็ถูกบ่ายเบี่ยงปฏิเสธความรับผิดชอบ อีกทั้งมีความไม่โปร่งใส มีการสวมป้ายทะเบียนวิ่งในเส้นทางสัมปทาน ขณะเดียวกันเมื่อสมาชิกสหกรณ์มีปัญหาทางกฎหมายก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้ผู้บริหารสหกรณ์นครลานนาเดินรถชดใช้ค่าเสียหายที่ทำนิติกรรมทุกคดี อีกทั้งให้คืนเงินเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายแก่กลุ่มผู้บริหารตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา และค่าใช้จ่ายอื่นอีกปีละกว่า 2 ล้านบาทให้แก่สหกรณ์ด้วย ด้านนายชัยสิทธิ์ ไชยมา รองประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถได้ออกมาเจรจากับผู้ชุมนุม โดยได้อธิบายเรื่องเงินว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่ยังไม่ได้จ่ายเงินจริง อีกทั้งการนำรถ 100 คัน ร่วมวิ่งประจำทาง 2 เส้นทางนั้นประสบผลขาดทุนมาตลอด จึงได้หยุดการวิ่งรถชั่วคราวก่อน อีกทั้งได้ชี้แจงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมตั้งตัวแทนมาเจรจากัน แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมเจรจา กลับเรียกร้องให้ผู้บริหารชุดนี้ออกสถานเดียว สำหรับสหกรณ์นครลานนาเดินรถ ประกอบการรถสี่ล้อแดงออกวิ่งบนเส้นทางสัมปทานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเส้นทางที่ได้รับสัมปทาน 2,700 คัน ซึ่งนายสิงคำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถเดินทางไปกรุงเทพมหานครในวันนี้
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง