ปีนี้ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า 2,300 ล้านบาท

  
     ปีนี้ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า 2,300 ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่ค้ำประกันสูงสุด รองลงมาคือลำพูนและเชียงราย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด
นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2553 ว่า ภาพรวมการค้ำประกันทั่วประเทศตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 จำนวน 30,000 ล้านบาท ได้บรรลุเป้าหมายเต็มจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 มีผู้ได้รับการอนุมัติค้ำประกันจำนวน 10,150 ราย ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดูแลพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั้น ได้อนุมัติค้ำประกันทั้งสิ้น 2,352 ล้านบาท ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ 921 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.8 ของภาพรวมทั้งประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่มียอดอนุมัติสูงสุด 1,013 ล้านบาท รองลงมาคือลำพูน 395 ล้านบาทและเชียงราย 371 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับการอนุมัติค้ำประกันสูงสุด 698 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.7 ขณะที่ภาคบริการและเกษตรกรรมมียอดอนุมัติรองลงมา โดยโครงการพิเศษที่ บสย.ให้การค้ำประกันตามนโยบายรัฐบาลคือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อนอกระบบ โครงการค้ำประกันตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบทางการเมือง โครงการค้ำประกันผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย โครงการค้ำประกันให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและปัญหาภายในประเทศ สำหรับปี 2554 บสย.ตั้งเป้าค้ำประกันแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศให้มียอดภาระการค้ำประกันสะสมแสนล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 7 หมื่นล้านบาทแล้ว โดยจะเน้นในผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้น
สำหรับแนวทางการดำเนินงานของ บสย.เชียงใหม่ในปีหน้า จะให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ยังขาดหลักประกัน ให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจได้ เน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น เข้าถึงผู้ประกอบการ จัดคลินิกผู้ประกอบการเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานกับเครือข่าย สมาคมและหน่วยงานพันธมิตรและให้บริการค้ำประกันสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล
 
17 ธันวาคม 2553 , 18:02 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่