ปี 2549 SME Bank ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องทั่วประเทศ 2,500 ล้านบาท

  
     สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank จัดสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในหัวข้อกลยุทธ์การขายสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นางพัชราภรณ์ สิทธิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบกลุ่มภารกิจการท่องเที่ยวและอาหาร SME Bank กล่าวว่า ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ชาติ เป็นธุรกิจที่ทำให้เกิดรายได้อันดับต้น ๆ ของธุรกิจทั้งหมด อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็มีศักยภาพด้านท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับต้น ๆ โดยมียอดปล่อยสินเชื่อครึ่งหนึ่งของภาคเหนือ ขณะที่ภาคเหนือมียอดปล่อยสินเชื่อครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศที่ปล่อยไปแล้วทั้งหมด 1,200 ล้านบาท โดย SME Bank ได้แบ่งลูกค้ากลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่มภาคเหนือ ภาคใต้และชายฝั่งทะเล โดยปี 2549 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยวทั้งประเทศ 2,500 ล้านบาท สำหรับในช่วงภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองจากภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในขณะนี้ SME Bank ได้ปรับนโยบายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ แนะนำให้ทราบถึงข้อเสี่ยงภัย และจุดเด่นของสินค้าเพื่อการลงทุนที่เหมาะกับภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตามไม่มีนโยบายชลอการปล่อยสินเชื่อ แต่จะมุ่งเน้นให้คำปรึกษามากขึ้น ซึ่ง SME Bank จะให้กู้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายละไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยที่ผ่านมามียอด NPL ใกล้เคียงกับธนาคารปกติคือไม่เกินร้อยละ 20
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง