14 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว ล่าสุดเสนอขอขยายวงเงินเพิ่มเป็น 14 ล้านบาท

  
     14 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว ล่าสุดได้เสนอขอขยายวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเป็น 14 ล้านบาทเพื่อซื้อผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชน
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวเพิ่ม โดยอำเภอล่าสุดคืออำเภอพร้าว ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว 14 อำเภอ คือ อำเภอแม่วาง จอมทอง ดอยเต่า ฮอด แม่แจ่ม ฝาง แม่อาย ไชยปราการ อมก๋อย เวียงแหง เชียงดาว กัลยาณิวัฒนา ดอยสะเก็ดและพร้าว ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการแจกผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวแล้ว 90,000 ชิ้น ขณะที่ความต้องการทั้งหมด 400,000 ชิ้น ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอขอผู้ว่าราชการจังหวัดขยายวงเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 14 ล้านบาท จากเดิมที่ใช้ได้เพียง 1 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอ เพื่อขอซื้อผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาว ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะได้ผ้าห่ม 80,000 ผืน
ทั้งนี้จากกระแสข่าวประชาชนบางหมู่บ้านในอำเภออมก๋อยขุดรูอยู่นั้นได้สอบถามไปยังพื้นที่แล้ว พบว่าเป็นวิถีชีวิต และภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านที่เมื่อถึงช่วงอากาศหนาวก็จะกระทำเช่นนั้นเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่น อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีความรุนแรงก็จะเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ สำหรับพื้นที่อำเภออมก๋อยนั้นล่าสุดนางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กันหนาวและตรวจเยี่ยมประชาชน จากการสำรวจพบประชาชนต้องการอุปกรณ์กันหนาว 13,000 ครัวเรือน และแจกไปแล้ว 11,000 ครัวเรือน
 
20 ธันวาคม 2553 , 17:48 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่