ยื่นหนังสือพร้อมเอกสารขอให้ตรวจสอบกรณีการฮั้วประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และคณะเข้ายื่นหนังสือพร้อมเอกสารขอให้ตรวจสอบกรณีการฮั้วประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่กว่าสองพันรายการไม่โปร่งใส
นายเกษม บารมีศิลป์ขจร ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวนหนึ่งได้เข้ายื่นหนังสือต่อนางนิตยา วงศ์เดอรี่ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ตรวจสอบการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 2,629 รายการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ซึ่งทางกลุ่มอ้างว่าอาจมีการทุจริตไม่โปร่งใส โดยการสมยอมราคากัน และมีสมาชิกสภาเทศบาลบางคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับการขายทอดตลาดครั้งนี้ ซึ่งผิดพระราชบัญญัติเทศบาล มีผู้เข้ายื่นซองประมูล 3 ราย ผู้ที่ยื่นซองประมูลจำนวน 150,000 บาท ซึ่งเสนอสูงสุด ชนะการประมูลดังกล่าว หลังจากนั้นได้มีการร้องเรียนจากประชาชนว่าการประมูลดังกล่าวมีความไม่โปร่งใส โดยกล่าวว่าผู้ประมูลทั้งสามคนเป็นคนกลุ่มเดียวกันและมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่บางคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับการประมูลในครั้งนี้ด้วย
ขณะที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ได้รับเรื่องดังกล่าวและรับที่จะเสนอแนะเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไป
 
21 ธันวาคม 2553 , 16:50 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่