แม่ฮ่องสอนจัดการแสดงแสง เสียง ขนาดเล็กส่งเสริมการท่องเที่ยว อลังการวัฒนธรรม มหัศจรรย์เมืองสามหมอก

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยร่วมสนับสนุนการจัดแสดงมินิ ไลท์ แอน ซาวด์ เผยแพร่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่า 24-25 ธันวาคม 2553 นี้
นายธานินทร์ สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การสนับสนุนของ 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 คือเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดการแสดงแสง เสียง ขนาดเล็ก (Mini Light & Sound) อลังการวัฒนธรรม มหัศจรรย์เมืองสามหมอก ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2553 เวลา 19.00-20.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งเกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
สำหรับการแสดงแสงเสียง อลังการวัฒนธรรม มหัศจรรย์เมืองสามหมอก แบ่งออกเป็น 9 องก์คือ องก์ที่ 1 เมืองสามหมอกเปิดฟ้า องก์ที่ 2 ทุกชีวาเริงรื่น องก์ที่ 3 ชื่นชมอารยธรรม องก์ที่ 4 งามล้ำวิจิตรบรรจง องก์ที่ 5 สูงส่งด้วยคุณค่า องก์ที่ 6 ไม่อาจหาที่ใดเหมือน องก์ที่ 7 ผู้มาเยือนต่างสุขสันต์ องก์ที่ 8 เทิดไท้องค์ราชัน และองก์ที่ 9 เมืองสวรรค์บนดอยแผ่นดินไทย ทั้งนี้ แม้จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะอยู่ห่างไกล การสัญจรลำบาก แต่ทางจังหวัดก็ได้เตรียมการจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ไว้แล้วเป็นอย่างดี
 
21 ธันวาคม 2553 , 21:22 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่