รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุเศรษฐกิจกำลังโตขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันอัตราว่างงานในประเทศมีเพียงร้อยละ 1

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุเศรษฐกิจกำลังโตขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันอัตราว่างงานในประเทศมีเพียงร้อยละ 1 ซึ่งไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการขึ้นค่าจ้างของแรงงาน เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ และสภาพเงินเฟ้อ เพื่อให้ทั้งแรงงานและภาคธุรกิจสามารถอยู่ได้ทั้งสองฝ่าย ขณะเดียวกันปัจจุบันไม่มีปัญหาการว่างงานในไทย เศรษฐกิจไทยกำลังโตขึ้นเรื่อย ๆ อัตราการว่างานไม่ถึงร้อยละ 1 ซึ่งนับว่าต่ำมากและอยู่ในภาวะที่รองรับได้ และหากจัดระบบแรงงานให้ถูกต้อง เชื่อว่าอัตราการว่างงานจะลดลงไปอีก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังกล่าวด้วยว่า ขอให้นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนภายในกำหนด คือรุ่นที่ 1 ระหว่าง 1-20 มกราคม 2554 รุ่นที่สอง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง แรงงานต่างด้าวก็จะได้รับการดูแลตามสิทธิ โดยแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีประมาณล้านคน ขณะนี้กำลังทำการสำรวจ เพื่อทำสถิติ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งปีหน้า
 
22 ธันวาคม 2553 , 12:39 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่