พิธีปล่อยคาราวานรณรงค์ 7 วันระวังอันตรายที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม7 วันระวังอันตรายปีใหม่ 2554 พร้อมปล่อยคาราวานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 7 วันระวังอันตรายปีใหม่ 2554 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดงานดังกล่าวภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้ทำการปล่อยคาราวานขับขี่ปลอดภัย ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทั้งนี้เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ให้ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สนองนโยบายรัฐบาลในการลดอุบัติเหตุบนถนน เตรียมความพร้อมรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานักท่องเที่ยว ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดอันดับสองของโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวขอความร่วมมือประชาชนเคารพกฎจราจร เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจแก่เพื่อนร่วมทางและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี
สถิติจำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2552 และ 2553 มีจำนวนลดลง เนื่องจากการณรงค์ที่ได้ผลประชาชนตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ประมาท สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคือขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด รองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือรถยนต์ส่วนบุคคล โดยกิจกรรมในงาน 7 วันระวังอันตราย มีการปล่อยคาราวานรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การแจกสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามสี่แยกสำคัญ ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามถนนสายหลักเข้าเมืองเชียงใหม่ พร้อมแจกเครื่องดื่มแก่ผู้ขับขี่
 
23 ธันวาคม 2553 , 17:28 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่