อนาคตการค้าการลงทุนไทยกับจีนมีท่าทีสดใส ล่าสุดมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านล้านบาทแล้ว

  
     รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุ อนาคตการค้าการลงทุนไทยกับจีนมีท่าทีสดใส ล่าสุดมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านล้านบาทแล้ว
นางสาวผ่องพรรณ เจียรอิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง เจาะตลาดการค้าและการลงทุนในจีน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในภาคเหนือและเชียงใหม่เพื่อพร้อมรับมือกับการติดต่อค้าขายกับจีน รองรับการเปิดเสรีทางการค้า รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า ลู่ทางการค้าไทยกับจีนยังสดใส และมีมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดมีมูลค่าการค้า กว่า 1.2 ล้านล้านบาทเฉพาะการค้าชายแดนมณฑลยูนนานและมณฑลกว่างสีมีมูลค่าสูงถึง 15,500 ล้านบาท โดยพบว่านักธุรกิจไทยในมณฑลกว่างสีเพิ่มจำนวนเป็น 200 รายแล้ว เนื่องจากจีนเป็นตลาดใหญ่ ประชากรจำนวนมาก ประกอบกับเศรษฐกิจจีนกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังจีนมากที่สุดคือยางพารา รองลงมาคือมันสำปะหลัง กรดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและสารเคมีต่าง ๆ
ขณะที่การเปิดเสรีทางการค้านั้นเป็นการลดภาษี ซึ่งต้องมองในภาพรวม เช่น ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยก็ส่งออกได้ลดภาษี ขณะที่ผลิตผลทางการเกษตรอาจจะได้รับผลกระทบซึ่งต้องวัดกันที่คุณภาพ ขณะเดียวกันข้อจำกัดที่ผู้ประกอบการไทยต้องระวังคือกฎ ระเบียบของแต่ละมณฑลในจีนไม่เหมือนกัน ปัญหาด้านภาษา ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรมีหุ้นส่วนเป็นชาวจีนด้วยน่าจะดีกว่า หรือทำธุรกิจจับคู่ให้หุ้นส่วนจีนผ่องถ่ายสินค้า โดยกระจายเป็น Zone น่าจะดีกว่า ส่วนด้านการท่องเที่ยวนั้น พบว่านักท่องเที่ยวไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวจีน เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม และราคาไม่แพงมาก ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนก็เดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น และในอนาคตหากจีนเปิดตัวเต็มที่ ประชากรจีนกว่า 1,300 ล้านคนก็เป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างมาก
 
24 ธันวาคม 2553 , 22:39 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่