ปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ปิดฉากลงแล้ว ท่ามกลางความประทับใจของทุกฝ่าย โดยในครั้งต่อไปประเทศลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2553 มีการแข่งขันกีฬา 16 ประเภท โดยมีนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จำนวน 11 ประเทศ ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,000 คน
ในพิธีปิดการแข่งขันที่อาคารกาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อค่ำวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ยังมีการแสดง 3 ชุดประกอบด้วย ชุด เรืองรองเอกอารยะ จตุรทิศา สยามประเทศ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่ละภาคของประเทศไทย ชุด คล้องแขนประสานจิต มิตรภาพสรรค์สร้างสามัคคี ซึ่งสื่อถึงพลังแห่งความสามัคคี พลังแห่งความดีงาม ของการอยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และชุด ลำนำดุริยดนตรี สีสันแห่งอุษาคเณย์ เป็นการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย โดยวงบอยไทยซึ่งใช้เครื่องดนตรีไทยและสากลมาบรรเลงผสมผสานกัน และในโอกาสนี้ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ได้ส่งมอบธงการแข่งขันให้กับตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป คือครั้งที่ 16
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 ทีมจากประเทศไทยเป็นเจ้าเหรียญทอง ทำได้ 58 เหรียญทอง 61 เหรียญเงิน 50 เหรียญทองแดง อันดับ 2 อินโดนีเซีย 46 เหรียญทอง 51 เหรียญเงิน 50 เหรียญทองแดง อับดับ 3 มาเลเซีย 37 เหรียญทอง 36 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดง เวียดนาม 34 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง ฟิลิปปินส์ 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง ลาว 2 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 30 เหรียญทองแดง สิงคโปร์ 1 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง พม่า 3 เหรียญทองแดง บรูไน 3 เหรียญทองแดง ติมอร์เลสเต 2 เหรียญทองแดง และกัมพูชา ไม่ได้รับเหรียญ
 
25 ธันวาคม 2553 , 00:47 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่