ธนาคารออมสินเปิดดำเนินการสาขามีโชคพลาซ่า เชียงใหม่ เป็นสาขาที่ 707

  
     ธนาคารออมสินเปิดดำเนินการสาขาตลาดมีโชคพลาซ่าเป็นสาขาที่ 707 และเป็นลำดับที่ 35 ของธนาคารออมสินภาค 8 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเงินแบบครบวงจรแก่ประชาชนผู้ใช้บริการโดยไม่มี วันหยุด
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขามีโชคพลาซ่า ซึ่งเป็นสาขาที่ 707 ของธนาคารออมสินทั่วประเทศ และเป็นสาขาลำดับที่ 35 ของธนาคารออมสินภาค 8 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการให้บริการทางการเงิน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากธนาคารออมสินเล็งเห็นว่า บริเวณตลาดมีโชคพลาซ่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ประชาชนมีความต้องการสูงในการใช้บริการทางการเงินกับธนาคารออมสิน อีกทั้งยังเป็นการขยายการให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเมือง เชียงใหม่ โดยธนาคารออมสินสาขามีโชคพลาซ่า เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ มีบริการทางการเงินครบวงจรและหลากหลาย ทั้งการรับฝากเงิน สินเชื่อ และบริการทางการเงินอื่นๆ โดยเปิดให้บริการแบบไม่มีวันหยุด เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้รับบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง
สำหรับธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงของประเทศ ที่ส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การลงทุน การสร้างเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาประเทศ และการบริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ ปัจจุบัน ธนาคารออมสินยังมีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ธนาคารมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งการขยายเครือข่ายการให้บริการ การพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ การลงทุน ด้านภาพลักษณ์องค์กร และการดำเนินงานเพื่อสังคมและชุมชนตลอดมา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคาร ที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง เพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
 
25 ธันวาคม 2553 , 00:49 น. , อ่าน 1378  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่