พุทธศาสนิกชนหลายหมื่นคนร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจัดขึ้นเป็นประเพณีและร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และในโอกาสสมโภช 635 ปีของวัด

  
     พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน ในงานไหว้สาป๋าระมี สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย และสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ 635 ปี โดยพิธีเริ่มที่ลานครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมีพระราชวิมลเมธี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกฤษฎาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมงานหลายหมื่นคน ปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานเพื่อประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมีพิธีสมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานอย่างต่อเนื่องที่วัดโลกโมฬีตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยปีนี้เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี ทางวัดได้อาราธนาพระสงฆ์จาก 9 ประเทศมาร่วมพิธีสวดและอธิษฐานจิตถวายพระพร และเนื่องในโอกาสมโภชวัดพระธาตุดอยสุเทพ 635 ปี พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 635 รูปได้ร่วมขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานพร้อมประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดขบวนแห่สักการะอย่างยิ่งใหญ่ เดินเท้าระยะทาง 12 กิโลเมตรจากตีนดอยไปถึงยอดดอย สำหรับประเพณีเตียวขึ้นดอยนั้น ชาวไทยล้านนานิยมปฏิบัติสืบต่อกันมามากกว่า 600 ปีแล้ว ในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 8 เหนือ พุทธศาสนิกชนจะนุ่งขาวห่มขาวเตรียมสิ่งของสำหรับทำบุญแล้วเดินเท้าขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อน้อมรำลึกถึงครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ผู้ริเริ่มก่อสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร โดยประชาชนที่ไปร่วมงานไม่เพียงแต่มาจากจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น พบว่าประชาชนจากทั่วประเทศไทยที่ได้ยินข่าวก็จะมาร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยเพื่ออานิสงค์แห่งความวิริยะ โดยทั้งหมดเดินถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในช่วงเช้าเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา และในช่วงบ่ายก็มีพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน โดยปีนี้มีองคมนตรีเกษม วัฒนชัย เป็นประธาน
 
, อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่