สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน ล้านนางาม ยามลมหนาว

  
     สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน ล้านนางาม ยามลมหนาว มีการแสดงทางวัฒนธรรมและแฟชั่นโชว์ที่สวยงามพร้อมการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ล้านนางาม ยามลมหนาว EXOTIC LANNA GALA DINNER ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนเพื่อสมทบจัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานสภา วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม มี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวทัศนีย์ ยะจา เป็นประธานจัดงาน
กิจกรรมสำคัญภายในงานเป็นการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน พร้อมชมการแสดงบนเวทีประกอบด้วย การแสดงลานข่วง หัตถศิลป์สร้างสรรค์ การแสดงชุด จินตภาพอลังการ ที่เล่าเรื่องราวความงามของแผ่นดินสยามเชื่อมผสานกับดินแดนล้านนา ผ่านลีลางดงามของดรุณและดรุณีของเมืองเชียงใหม่ การแสดงแฟชั่นโชว์จากเพ็ญศิริไหมไทย โดยนางแบบซึ่งเป็นสาวงามเมืองเหนือ การแสดงดนตรีล้านนาออเคสตร้าพร้อมการขับร้องและฟ้อนรำของวง สุนทราพาเพลิน และการบรรเลงดนตรีโดยวงช้างสะโตนตลอดเวลาของการจัดงาน
 
25 ธันวาคม 2553 , 23:19 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่