จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาต้นแบบ 2 หมู่บ้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวและยกระดับหมู่บ้านหัตถกรรม

  
     จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาต้นแบบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวและยกระดับหมู่บ้านหัตถกรรม เป็นการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการระดับพื้นบ้าน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาต้นแบบ ณ บ้านแม่โจ้ ตำบลป่าเป้า อำเภอแม่แตง และบ้านหนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง โดยมีนายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระดับหมู่บ้านหัตถกรรม และเพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการระดับหมู่บ้าน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2554 ที่กำลังมาถึง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริม เพื่อยกระดับหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาทั้ง 2 หมู่บ้าน อีกทั้งเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอื่นๆ
สำหรับการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาต้นแบบ ที่บ้านแม่โจ้ ตำบลป่าเป้า อำเภอแม่แตง และบ้านหนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ของสินค้าชุมชนซึ่งเป็นฝีมือชาวบ้านที่หลากหลาย ทั้งเครื่องปั้นดินเผา ไม้แกะสลัก เครื่องจักสาน ทอตุง ทอผ้า ตุ๊กตาดินเผา และโฮมสเตย์บ้านดินที่บ้านแม่โจ้ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในแต่ละชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นอยู่และวิถีชีวิต รวมทั้งชมการสาธิตและทดลองใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับชาวบ้าน ที่นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
 
27 ธันวาคม 2553 , 18:42 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่