พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและที่วัดใกล้บ้านอย่างเนืองแน่น

  
     พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมประกอบพิธีไหว้สาป๋าระมี สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เดินเท้าระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้วในช่วงเช้าของวันวิสาขบูชา เพื่อประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์-สามเณร 635 รูป ในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งจัดเป็นประเพณีประจำทุกปี และในปีนี้เป็นโอกาสพิเศษฉลองสมโภช 635 ปีวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยในวันนี้พุทธศาสนิกชนได้ไปใส่บาตรตามวัดต่าง ๆ ใกล้บ้านเพื่อ ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานจะมีขึ้นในเวลา 15.00 น.วันนี้(12 พ.ค.49) ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยก่อนหน้านั้นได้มีพิธีถวายข้าวมธุปายาส ทำบุญตักบาตร และมอบทุนการศึกษา ส่วนที่วัดสวนดอก ได้จัดงานวิสาขบูชาธรรมคีตาเนื่องในวันวิสาขบูชาอย่างต่อเนื่อง ค่ำวันนี้มีพิธีเททองหล่อพระอรรถารสที่วัดเจดีย์หลวง โดยในช่วงค่ำวันนี้พุทธศาสนิกชนจะเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดใกล้บ้านตามประเพณี ขณะที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลสุเทพ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปางแฟน ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มเด็กรักดอยสุเทพและโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จัดโครงการตามรอยครูบาศรีวิชัย รวมใจรักษ์ดอยสุเทพ ณ ลานครูบาศรีวิชัย
 
, อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ ////////