กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมประกาศใช้ตำรับยารักษามะเร็งเต้านม

  
     ตำรับยาแผนไทยและสมุนไพรไทยที่ใช้รักษาโรคได้มีกว่า 86,000 ตำรับ ล่าสุดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมประกาศใช้ตำรับยารักษามะเร็งเต้านม
แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่า พืชในประเทศไทยหรือในโลกทุกชนิดล้วนมีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้น เพียงแต่จะใช้อย่างไรให้ได้ประโยชน์ ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศถึงร้อยละ 90 สูญเสียรายได้จำนวนมาก ขณะที่ในรอบร้อยปีมานี้ยาแผนไทยถูกละเลยอย่างมาก ปัจจุบันยาแผนไทยได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 42 รายการ และกำลังทยอยเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีจำนวนกว่า 60 รายการ ขณะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รวบรวมตำรับยาแผนไทยซึ่งมีถึง 86,000 ตำรับ ในจำนวนนี้ 1,927 ตำรับ รักษาโรคมะเร็งได้ ในระยะเวลาอันใกล้นี้จะนำตำรับยาแผนไทยที่รักษามะเร็งเต้านมได้ออกประกาศใช้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการทดลองใช้และได้ผลประจักษ์มาแล้วระยะหนึ่ง
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวด้วยว่า ปัจุจบันประชาชนหันมาให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ทำให้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่ปัญหาใหญ่ที่พบคือ เมื่อตลาดมีความต้องการจริง แต่กลับไม่มีสมุนไพรป้อนตลาด ล่าสุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมโครงการ โดยจะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งตลาดกลางสมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผลิตสมุนไพรป้อนตลาด
 
28 ธันวาคม 2553 , 17:24 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่