เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 โดยเน้น 5 มาตรการหลัก พร้อมตั้งเป้าหมายลดจำนวนครั้งและการสูญเสียลงร้อยละ 5 จากปีก่อน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ IOC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการรายงานข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุ ตามาตรการและแผนงานดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงเวลาการดำเนินการระหว่าง 29 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 หรือ 7 วันอันตราย
สำหรับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาไทย ซึ่งกำหนดไว้ 5 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายให้ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลงจากช่วงปีใหม่ 2553 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยผู้ประสบเหตุ ต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการข้อมูลข่าวสาร สามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5322-1470, 0-5321-3551, 0-5340-9345 และ 0-5321-3872
 
28 ธันวาคม 2553 , 17:43 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่