เชียงใหม่ปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมและออกตรวจสถานบันเทิง รับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมและออกตรวจสถานบันเทิง เข้มงวดกวดขันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต วัฒนธรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศูนย์เสมารักษ์ เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อออกรณรงค์กวดขันสถานบริการ สถานประกอบการในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในสถานบริการ การไม่ควบคุมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปในสถานบริการ การเปิด-ปิดเกินเวลากำหนด การจัดการแสดงในทางลามกอนาจาร การปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะได้เข้าตรวจที่สถานบันเทิงดิสคัพเวอรี่ มัณฑะเลย์และแหล่งท่องเที่ยวที่วัยรุ่นนิยม เน้นย้ำเป็นพิเศษเรื่องความปลอดภัยและทางหนีไฟ เนื่องจากเกรงจะเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมซ้ำรอยซานติก้าผับที่กรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันขอให้กวดขันเป็นพิเศษเนื่องจากเกรงจะมีการลักลอบนำยาเสพติดมาจำหน่าย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังขอความร่วมมือไปยังบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลบุตรหลาน ควบคุมความประพฤติ ทั้งเรื่องสุรา และการเที่ยวเตร่ เนื่องจากช่วงเทศกาลมักมีผู้ดื่มสุราขับรถ จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 
29 ธันวาคม 2553 , 10:18 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่