ปีใหม่ปีนี้มีการเพิ่มเที่ยวบินมาเชียงใหม่ถึง 20 เที่ยวบิน ส่งผลให้ปีนี้ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ทะลุ 3 ล้านคน

  
     ปีใหม่ปีนี้มีการเพิ่มเที่ยวบินมาเชียงใหม่ถึง 20 เที่ยวบิน ส่งผลให้ปีนี้ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ทะลุ 3 ล้านคน ล่าสุดหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมแจกของที่ระลึกรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่
นางระวีวรรณ เนตระคะเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมแจกของที่ระลึกและเอกสารรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงปีใหม่ เป็นการเริ่มต้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุการเดินทางช่วง 7 วันอันตรายตามนโยบายคมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวว่าปีนี้มีผู้โดยสารผ่านท่ากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้สายการบินต่าง ๆ โดยเฉพาะเที่ยวบินในประเทศได้เพิ่มเที่ยวบินมาเชียงใหม่ถึง 20 เที่ยวบิน ส่งผลให้ปีนี้ผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ทะลุ 3 ล้านคนแล้ว
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความปลอดภัยในการทำงานและนิทรรศการการขนส่งทางอากาศ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553- 4 มกราคม 2554 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกัน และในช่วงบ่ายหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รณรงค์โครงการถนนสีขาวพร้อมกับทั่วประเทศที่บริเวณแยกดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
29 ธันวาคม 2553 , 22:21 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่