องคมนตรีประกอบพิธีถวายน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

  
     นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในงานไหว้สาป๋าระมี สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย โดยปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทานจำนวน 10 ไตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปอนุโมทนา ถวายอดิเรก หลังจากนั้นประธานในพิธีได้ประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมธาตุ และเวียนเทียนประทักษิณ รอบองค์พระธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชา ท่ามกลางประชาชนไปร่วมงานจำนวนมาก และในช่วงค่ำพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว อีกทั้งเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไป
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง