หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างหลากหลาย

  
     หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างหลากหลาย เป็นของขวัญให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเยือนเชียงใหม่
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ต่างจัดกิจกรรมเพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้เลือกร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ โดยงานใหญ่ของปีนี้คือการประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งกระทรวงกลาโหม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงพลุทางบกที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย มีการแสดงพลุจาก 5 ประเทศด้วยการจุดพลุนับหมื่นนัด
หรือหากพุทธศาสนิกชนที่สนใจจะเริ่มต้นปีใหมด้วยความเป็นศิริมงคล จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ มีกิจกรรมเจริญจิตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ และลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ณ วัดในโครงการประกอบด้วย วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารมหลวง วัดศรีสุพรรณ และวัดอื่น ๆ ทั่วเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ เวทีใหญ่ ภายในงานฤดูหนาวและงานกาชาดประจำปี 2554 ณ สนามหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมนับถอยหลังก้าวสู่ปีใหม่ 2554 ภายในงานเทิดไท้องค์ราชัน 7 แห่งความทรงจำ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ ส่วนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดงาน Count Down 2011 Cowboy Night at Chiang Mai Night Safari จุดพลุกว่า 200 นัด
 
31 ธันวาคม 2553 , 14:50 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่