ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนประชาชนเรื่องสภาพอากาศแปรปรวน และมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้ ระหว่าง 13-16 พฤษภาคมนี้

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศเตือนเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนฉบับที่ 1 (20/2549 ) เนื่องด้วยความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2549 ประกอบกับมีแนวลมพัดสอบเข้าหากันของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านประเทศไทยตอนบน ลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ ปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางประมาณ 10-35 มิลลิเมตร ร้อยละ 40 ของพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และแพร่ ระมัดระวังเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก สำหรับไม้ผลที่กำลังให้ผลผลิตชาวสวนควรค้ำยันกิ่งและลำต้นให้แข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งหักเสียหายขณะมีลมกระโชกแรงและเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ( พายุฤดูร้อน ) ตลอดจนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด โทรศัพท์หมายเลข 0-5327-7919 , 0-5392-2365 และ 0-5328-1271 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่