ชุมนุมเรียกร้องขอให้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ถอนการคัดค้านการประนอมหนี้ หลังถูกฟ้องล้มละลาย

  
     ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์จอมทองจำกัดชุมนุมเรียกร้องขอให้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ถอนการคัดค้านการประนอมหนี้ หลังถูกฟ้องล้มละลาย
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัด กว่า100 คน นำโดยนายรัฐศาสตร์ ดอกหอม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัด และนายสมาน ทัดเที่ยง ผู้ประสานงานกลุ่มเกษตรกร รวมตัวชุมนุมที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ถอนฟ้องและประนอมหนี้ ทั้งนี้ตามที่สหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัด ถูกชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ฟ้องล้มละลาย และมีการถอนฟ้องโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกิดการประนอมหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ยค้างชำระ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ แล้ว แต่สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่คัดค้านการประนอมหนี้ดังกล่าว ทำให้สหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัด ไม่สามารถดำเนินการทางธุรกรรมต่อได้ ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์จำนวน 1,500 คน ทั้งหมดจึงเดินทางมาเพื่อเรียกร้องให้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการถอนการคัดค้านดังกล่าวก่อนวันที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งศาลจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขณะที่นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดในรายละเอียด การดำเนินงานที่ขาดทุนของสหกรณ์การเกษตรจอมทองส่งผลให้ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ฟ้องล้มละลาย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ยื่นคัดค้านดังกล่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกสหกรณ์ อย่างไรก็ตามสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จะทำหนังสือส่งไปยังศาลว่าสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ขัดข้องหากจะมีการประนอมหนี้ แต่จะต้องไม่ให้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่มีความผิดฐานละเมิดคำสั่งศาล ซึ่งทั้งหมดพอใจกับคำตอบที่ได้รับและแยกย้ายกันไปในเวลาต่อมา
 
10 มกราคม 2554 , 16:27 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่