โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายประถมจัดโครงการมอบทุนการศึกษา 1 เทศบาล 1 ทุน ปีการศึกษา 2554

  
     โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายประถมจัดโครงการมอบทุนการศึกษา 1 เทศบาล 1 ทุน ปีการศึกษา 2554 โดยมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนแก่นักเรียนทุกระดับชั้น 30 ทุนๆละ 10,000 บาท
นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม แจ้งว่า เนื่องจากโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่จะส่งผลดีต่อเยาวชนของชาติ และต้องการช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาที่ดี จึงได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี เข้ารับทุนการศึกษาต่อในโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายประถมทุกระดับชั้นคือ ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยได้รับการรับรองจากนายกเทศมนตรี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายปีระดับดีเยี่ยม โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็นระดับอนุบาล 10 ทุน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 10 ทุน และระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 10 ทุน รวม 30 ทุนๆละ 10,000 บาท พร้อมคูปองค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,000 บาทในปีการศึกษาแรก ส่วนปีการศึกษาต่อไปนักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป จึงจะได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 10,000 บาท
นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนให้นำเอกสารและหลักฐานติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายประถม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2554 โดยจะทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศผลการสอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และรับมอบตัวนักเรียนระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5381-8877-8 หรือที่เว็บไซต์ www.wachirawit.ac.th
 
12 มกราคม 2554 , 14:32 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่