จังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชนกับสำนักงาน ก.พ.ร.

  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยืนยันว่า ประชาชนชาวเชียงใหม่มีความพึงพอใจต่อการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชนเป็นอย่างมาก
จังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 27 หน่วยงาน ทำพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน หรือ Government Counter Service : GCS กับสำนักงานพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ซึ่งมีนางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.เป็นตัวแทน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หนึ่งใน 27 หน่วยงานที่ร่วมให้บริการกล่าวถึงความสำเร็จในการตั้งจุดบริการแบบครบวงจรว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งมาสามารถรับบริการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ได้ประมาณ 8,000 เรื่อง ซึ่งสร้างความสะดวกสบายแก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก
สำหรับศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2548 นับเป็นศูนย์บริการแห่งแรกในภูมิภาคต่อจากกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า ขณะนี้สามารถให้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ 35 งานบริการ เปิดทำการระหว่างเวลา 11.00 -20.00 น.ในวันจันทร์-ศุกร์ ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์เปิดบริการตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น.
 
, อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม