ประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานระหว่างอาเซียน – อินเดีย ที่โรงแรมเชอราตันจังหวัดเชียงใหม่

  
    ประเทศอินเดียเสนอยกระดับการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานระหว่างอาเซียน – อินเดียเป็นระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ในการประชุมร่วมที่จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานระหว่างอาเซียน – อินเดีย ที่โรงแรมเชอราตันจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (16 พ.ค.49) มีนายคำรบลักขิ์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และนายสมพร ไพสิน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและขนส่งทางน้ำ เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน นำคณะตัวแทนจากอาเซียนเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากประเทศอินเดีย
หลังการประชุมนายสมพร ไพสิน รองหัวหน้าคณะทำงานกล่าวว่า ในการประชุม ประเทศอินเดียได้เสนอยกระดับการประชุมระหว่างอาเซียนกับอินเดียจากคณะทำงานเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งจะมีระดับปลัดกระทรวงเป็นตัวแทนในการประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรให้อินเดียนำเสนอรายละเอียดผ่านทางเลขาธิการอาเซียนเพื่อพิจารณาต่อไป
สำหรับความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างประเทศในอาเซียนกับอินเดียนั้น นายสมพรกล่าวว่าแต่ละประเทศก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีการร่วมมือด้านการขนส่งกันในแต่ละประเทศอยู่แล้ว เช่นไทยเองก็มีการร่วมมือด้านการเดินเรือ ด้านการบิน รวมทั้งการสร้างถนนสายไทย – อินเดีย โดยผ่านประเทศพม่าภายใต้การสนับสนุนของไทยและอินเดียซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะใช้เวลาสร้างนานเท่าใด เพราะอยู่ที่ความพร้อมของประเทศพม่าด้วย
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม