การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 21 ที่เชียงใหม่

  
    ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการขนส่งแบบใหม่ที่ใช้เอกสารฉบับเดียวได้ทุกระบบทั่วประเทศและทั่วอาเซียน
กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน (ASEAN Senior Transport Officials Meeting : STOM) ครั้งที่ 21 มีนายมหิดล จันทรางกูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมที่โรงแรมเชอราตัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแทนระดับปลัดกระทรวงจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับทราบความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการขนส่ง ต่อเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 เมื่อเดือนธันวาคม 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อพิจารณาโครงการที่สำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 12 พิจารณาหรือให้ความเห็นชอบ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปลายปี 2549 นี้ที่ประเทศไทย
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า เรื่องสำคัญที่จะมีการหารือในครั้งนี้คือ การกำหนดให้การขนส่งสินค้าต่อเนื่องโดยใช้เอกสารเพียงฉบับเดียวได้ครบทุกระบบและทุกประเทศในอาเซียนที่ขณะนี้เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ไทยมีความพร้อมในเรื่องการขนส่งรูปแบบใหม่โดยกฎหมายได้ผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเส้นทางการขนส่งภายในประเทศ มีเพียงบางประเทศที่ยังต้องมีข้อขัดข้อง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่รอให้พร้อมครบทุกประเทศ แต่จะดำเนินการไปในประเทศที่มีความพร้อมก่อน
 
, อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม