จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมการซ้อมแผนป้องกันภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมการซ้อมแผนป้องกันภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม กำหนดจะดำเนินการในวันที่ 6 มิถุนายนนี้
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดร่วมกันจัดขึ้น
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันภัยจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งทางตรงและทางอ้อม จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณรอยเลื่อนที่เสี่ยงต่อการประสบภัยจากแผ่นดินไหว การซักซ้อมดังกล่าวนี้จะสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ว่า หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วหน่วยงานของทางราชการจะสามารถรับมือได้เป็นอย่างดี
สำหรับการซ้อมนั้น เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดดำเนินการซ้อมแก้ไขปัญหาที่บังคับการในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ส่วนการฝึกภาคสนาม กำหนดวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียง และเชิญหน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงรวมทั้งสื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์อย่างกว้างขวางด้วย
 
, อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม