รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตแนะ ประชาชนที่ประสบภาวะความเครียดให้ระบายให้ผู้อื่นฟัง แทนการเก็บไว้ ทั้งนี้พบว่าปัจจุบันปัญหาสังคม และเศรษฐกิจเป็นต้นเหตุของความเครียดของประชาชนไทย

  
     โรงพยาบาลสวนปรุง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สุขภาพจิตชุมชน ให้แก่ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมสุขภาพจิต และจิตเวชชุมชน จำนวน 140 คน ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก และได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานในระบบเครือข่ายสุขภาพจิตในโรงพยาบาล 12 แห่ง ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา โดยการสัมมนาดังกล่าวเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละพื้นที่ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยประสบภาวะความเครียดเพิ่มขึ้น และแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้พบว่าภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นทั้งนี้ประชาชนมีวิธีรับมือกับปัญหาความเครียดต่าง ๆ นี้ได้คือ ต้องยอมรับว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา และทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ หากไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ หรือออกกำลังกายแล้ว ให้ใช้วิธีเปิดใจเล่าให้คนอื่นฟังก็จะช่วยให้ลดความเครียดลงได้ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตยังกล่าวด้วยว่าปัญหาความเครียดของแต่ละละแห่งไม่เหมือนกัน และคนก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกัน เช่นภาคเหนือเมื่อคนเกิดความเครียดจะทำร้ายตนเอง ดังจะเห็นสถิติการฆ่าตัวตายใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนสูงกว่าที่อื่นมาก ขณะที่คนในภาคใต้หากมีความเครียดจะระบายออกข้างนอก และคิดว่าสิ่งเร้าข้างนอกทำให้เกิดปัญหา
 
, อ่าน 1154  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่