ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามการปฏิบัติงานการแก้ปัญหายาเสพติดที่เชียงใหม่

  
    ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหายาเสพติด พบว่าที่เชียงใหม่ทำงานได้สูงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก
พลตำรวจโท วงกต มณีรินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุม
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ในห้วงระยะเวลาปฏิบัติการพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติด ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงสิงหาคม 2549 รวมเวลา 6 เดือนนั้น ขณะนี้ผ่านมาเพียง 2 เดือนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทำได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก ดังนั้น จึงต้องมีการปรับแผนใหม่โดยตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์ยาเสพติดที่เชียงใหม่ด้วยว่า ขณะนี้มีผู้เสพอยู่กว่า 800 ราย ซึ่งต้องเร่งดำเนินการส่งสำนักงานสาธารณสุขทำการบำบัด ทั้งสมัครใจและบังคับบำบัด ส่วนผู้จำหน่ายยังมีอยู่ 100 กว่าราย ซึ่งตำรวจมีรายชื่ออยู่แล้ว จะเร่งจับกุมให้หมด นอกจากนั้นยังมีผู้ที่มีทรัพย์สินจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งทางการได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำการยึดทรัพย์ไว้ประมาณ 100 ราย
 
, อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม