เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงบูรณาการ

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงบูรณาการ
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกเชิงบูรณาการ ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การแจกทรายเคลือบสารเคมี สาธิตวิธีพ่นสารเคมีและการใช้ทรายเคลือบสารเคมี และการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในแต่ละชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปีนี้ต้องดำเนินการเร็วกว่าทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดปัญหายุงลายและไข้เลือดออกเริ่มระบาดตามมา
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกแล้ว 46 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี โดยอำเภอจอมทองพบผู้ป่วยมากที่สุดตามด้วยอำเภอสันทราย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม