ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศเตือนเรื่องฤดูฝนของประเทศไทยเริ่มขึ้นเร็วกว่าปกติ อีกทั้งขอให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้ออกประกาศเตือนเรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 โดยฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2549 เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจากทะเลอันดามัน พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ กระจายติดต่อกันหลายวันในเกือบทุกภาคของประเทศ ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ โดยร่องมรสุมซึ่งพาเมฆและฝนมาด้วยจะพาดผ่านตอนล่างของภาคเหนือ ทำให้ตอนล่างของภาคมีฝนชุกและฝนตกหนักได้บางแห่งซึ่งต้นฤดูฝนจะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ได้ ซึ่งจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและ อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น เป็นผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทั้งนี้เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลผลิตที่ตากไว้กลางแจ้งจากฝน ระมัดระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ดอกและไม้ผล สังเกตและแยกสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคออกจากกลุ่มกับการแพร่เชื้อไปยังตัวอื่นๆตลอดจนวางแผนการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนปีนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย สอบถามสภาพอากาศได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ หมายเลขโทรศัพท์ 053-277919 ,053-922365 และ053-281271 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
, อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่