รณรงค์จัดหารถเข็นสำหรับคนพิการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์จัดหารถเข็นสำหรับคนพิการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
นายวรชาติ พัฒนสิน นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการจัดหารถเข็นสำหรับคนพิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 เป็นการจัดหารถเข็นและรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการที่มีความเดือดร้อนและจำเป็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการในชนบทห่างไกล ขาดอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
สำหรับความต้องการรถเข็นและรถสามล้อโยกของคนพิการทั่วประเทศในขณะนี้ ซึ่งไม่มีหรือมีแต่ชำรุดใช้การไม่ได้ มีจำนวน 47,676 คัน แบ่งเป็นรถเข็น 26,488 คัน และรถสามล้อโยก 21,188 คัน โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความต้องการรถเข็น 1,188 คัน และรถสามล้อโยก 657 คัน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลยังไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาให้ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาครถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ หรือบริจาคเงินเป็นค่ารถเข็นคันละ 4,000 บาท รถสามล้อโยกคันละ 4,500 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา ติดต่อบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2716 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการ
 
23 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:41 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่