ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันกับสื่อมวลชนต่างประเทศ จุดแข็งของเชียงใหม่ และล้านนาคือวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันกับสื่อมวลชนต่างประเทศที่เดินทางมา ศึกษาดูงานเชียงใหม่ ลำพูน ถึงความพร้อมในการเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะจุดแข็งของเชียงใหม่ และล้านนาคือวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่นต่อผู้มาเยือน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative City) ให้แก่คณะสื่อมวลชนต่างประเทศสัญจรจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ ของอาณาจักรล้านนา ที่เพียบพร้อมไปด้วยผู้คนที่อบอุ่นเป็นมิตรไมตรี นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีเปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งที่พัก อาหาร สนามบินนานาชาติที่ทันสมัย และจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครในเร็วๆ นี้ จึงนับเป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมา นิตยสาร Travel & Leisure ได้ยกย่องให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวลำดับที่ 2 ของโลกรองจากกรุงเทพมหานคร
ในขณะที่สื่อมวลชนต่างประเทศได้สนใจซักถามปัญหากับผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ จุดแข็งของการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า มีหลายอย่างทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม แต่ที่ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างชัดเจนคือ วัฒนธรรมประเพณีล้านนา ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่นอย่างหาที่ใดเปรียบไม่ได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ตอบคำถามถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ในพื้นที่ว่า ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายลงแล้ว เนื่องจากทุกคนรู้แล้วว่าการสร้างปัญหาและความแตกแยกไม่ได้ก่อให้เกิดผลดี กับส่วนรวม อีกทั้งทุกคน ทุกสี ต่างก็รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สามารถนำความรู้สึกนี้มาสู่ความรัก ความสามัคคี และร่วมมือร่วมใจกันได้ในขณะนี้
 
26 กุมภาพันธ์ 2554 , 15:47 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่