ลูกหมีขอ และลูกคินคาจู เกิดใหม่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้อนรับสมาชิกใหม่ ลูกหมีขอ 3 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และลูกคินคาจู 1 ตัว เตรียมนำออกให้นักท่องเที่ยวได้ชมในเร็วๆนี้ พร้อมยืนยันนโยบายการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายากและสัตว์ที่มีจำนวนน้อย
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวถึงการเกิดของ ลูกหมีขอ จำนวน 3 ตัว เป็นเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 1 ตัว จากแม่จำปี และพ่อโจ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 หลังจากอุ้มท้อง 92 วัน มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และได้รับการดูแลจากแม่เป็นอย่างดี โดยแม่จำปีและพ่อโจ นับเป็นสมาชิกสัตว์ป่าประเภทแรกๆ ที่อาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2548 ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีหมีขอทั้งหมด 18 ตัว เป็นเพศผู้ 8 ตัว และเพศเมีย10 ตัว
ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังได้เปิดเผยถึงการเกิดของ ลูกคินคาจู 1 ตัว ยังไม่ทราบเพศ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 จากแม่ทับทิมและพ่อทองเต็ม ที่อุ้มท้องประมาณ 112-118 วัน และเป็นการให้กำเนิดลูกครั้งที่ 4 ของแม่ทับทิบ ที่ให้กำเนิดสมาชิกใหม่มาแล้ว 4 ตัว โดยแม่ทับทิมและพ่อทองเต็ม เป็นคินคาจูชุดแรกที่มาอยู่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ปัจจุบันมีคินคาจูรวมทั้งสิ้น 11 ตัว เป็นเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 4 ตัว และยังไม่ทราบเพศ 1 ตัว ซึ่งทั้งคินคาจูและหมีขอทั้งหมด อาศัยอยู่ร่วมกัน ณ ส่วนแสดงสัตว์วอล์คกิ้งโซน (Walking Zone) เส้นทางชมสัตว์ป่าและธรรมชาติรอบทะเลสาบสวอนเลค เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 11.00 -22.00 น.
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน กล่าวด้วยว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีสัตว์เกิดใหม่มากกว่าที่ตายลง ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนสัตว์เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว จากเดิมในปี 2548 จำนวน 900 ตัว โดยในช่วงที่อุณหภูมิกำลังเพิ่มสูงขึ้นนี้ ได้เตรียมการรองรับการผ่อนคลายอุณหภูมิให้กับสัตว์ อีกทั้งจัดอบรมการป้องกันและดับไฟป่าแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ ในอนาคตเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังมีโครงการนำสัตว์ปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้ได้ทำโครงการนำร่องที่บ้านทาป่าเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่มีป่าธรรมชาติสมบูรณ์ และจะประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หาพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีความเหมาะสม เพื่อนำสัตว์ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 0-5399-9000 ต่อ 1064 หรือ 089-1560166
 
26 กุมภาพันธ์ 2554 , 16:04 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่