ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองบิน 41 ประจำปี 2554

  
    ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองบิน 41 ประจำปี 2554 วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกอล์ฟพิมานทิพย์ กองบิน 41 เชียงใหม่
ตามที่กองบิน 41 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการ และเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยของกองบิน 41 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สตาร์โดมกอล์ฟคลับ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟพิมานทิพย์ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ จัดแข่งขันประเภททีม 5 คน และประเภทบุคคล ช็อตกันสตาร์ท 2 รอบคือ 06.30 น. และ 12.30 น. มีนักกอล์ฟจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 200 คน
ผลการแข่งขัน ชนะเลิศประเภททีม คิดคะแนนดีที่สุด 4 ใน 5 คน คือทีม ปตท. 288 คะแนน ประเภทบุคคล ชนะเลิศโอเวอร์ออลโลกรอส พิมณิภา วงษ์ไวยเวช 35-38-73 (5) ไฟลท์ เอ ชนะเลิศโลกรอส พ.ต.ท.ชาญวิทย์ แต้วิจิตร ชนะเลิศโลเน็ต น.ต.อำนาจ รองชนะเลิศโลเน็ต ชาญ หาญพิทักดิ์กุล ไฟลท์ บี ชนะเลิศโลกรอส พงษ์กานต์ แก้วมานะประเสริฐ ชนะเลิศโลเน็ต พ.อ.อ.อาคม รองชนะเลิศโลเน็ต พ.ต.อ.สิทธิพจน์ บุญมาก ไฟลท์ ซี ชนะเลิศโลกรอส ด.ช.ปวีณวัช ชนะเชิศโลเน็ต น.อ.สังคม บุญปลอด รองชนะเลิศโลเน็ต ศรศักดิ์ อินทะกันหา ไฟลท์เลดี้ ชนะเลิศโลกรอส จิรานันทร์ เรือนสะอาด ชนะเลิศโลเน็ต ศรัทธารัต จันทร์ดี และรางวัลบู้บี้ ปรีชา เลิศจินตนากิจ
 
27 กุมภาพันธ์ 2554 , 17:28 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่