รมต.สำนักนายกรัฐมนตรีลาว เยี่ยมชมแพนด้านและสวนสัตว์เชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะ เยี่ยมชมหมีแพนด้าและสวนสัตว์เชียงใหม่
จากการที่ ศ.ดร.บุญเตียม พิสสะมัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามภารกิจรับมอบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเมืองมรดกโลก หลวงพระบางจากดาวเทียม THEOS และทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น ในช่วงเช้าของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้เข้าชมความเป็นอยู่และความน่ารักของหลินปิง ช่วง ช่วง และหลินฮุ่ย ณ ส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ซึ่งตัวแทนจากทีมงานโครงการวิจัยหมีแพนด้าในประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับ นำชม และบรรยายรายละเอียด ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก
นอกจากส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าแล้ว คณะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังได้ใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งเยี่ยมชมส่วนอื่นๆ ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ก่อนที่จะไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้
สำหรับ ศ.ดร.บุญเตียม พิสสะมัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับมอบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง จากดาวเทียม THEOS ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดยพิธีมอบดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมรติล้านนา จ.เชียงใหม่ มี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เป็นตัวแทนในการมอบ
 
27 กุมภาพันธ์ 2554 , 17:29 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่